Sažeci

SUPLEMENT PAEDIATRIA CROATICA

 

Rok za predaju sažetaka i radova : 30. lipnja 2019. godine

Radovi trebaju biti napisani prema propozicijama časopisa koji se nalaze na stranici

http://www.paedcro.com/hr/autori/smjernice-za-autore

Sažetak treba biti strukturiran, u kojem se u ne više od 450 riječi navode svrha, osnovni postupci, rezultati i zaključci studije. Strukturirani sažetak sastoji se od sljedećih podnaslova: cilj, metode, rezultati i zaključci. Pri pisanju sažetka valja imati na umu širu medicinsku publiku i služiti se potpunim rečenicama.

Radovi i sažetci se šalju na e-mail adresu tajnice časopisa „Paediatria Croatica“

Martina Nigović
Tel. 01/4600 271
Mob: 091/4600 268
E-mail: martina.nigovic@gmail.com

Veličina postera: 70 cm (vodoravno) x 100 cm (okomito)

Odbrojavanje je počelo!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Sponzori

Preuzmite prospekt za sponzore u PDF formatu.

Registrirajte se

Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

Kontaktirajte nas

4 + 15 =